Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow mevzuat arrow Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Yazı Index
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6

 ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA FONU YÖNETMELİĞİ

  I. BÖLÜM                                          

Amaç, Kapsam, Deyimler                                  
Amaç:                                                                      

Madde 1 -
Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için, ormanların içinde veya bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle bunların ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, amaç olarak saptanmıştır.           
 

Dayanak:                                                                   

Madde 2 -

Bu Yönetmelik, 6831 Sayılı Orman Kanununa 1744 sayılı kanun ile eklenen Ek 3. maddenin (H) fıkrası gereğince düzenlenmiştir.                    
 

Kapsam:                                                                    

Madde 3 -

Bu Yönetmelik; Fon'un gelirlerini, Fon'dan yapılacak harcamaların kapsamı ve çeşitlerini, yardımların genel, özel şart ve esaslarını, vade ve faiz hadlerini, Fon Bütçesi'nin hazırlanması ve uygulanması ile alım ve satım işlerini kapsar.                                                                    
 

Yetki:           
                                                           

Madde 4 -
(Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                                  
Bakanlık emrinde kurulan Fon ile ilgili ve bu Yönetmelikte belirtilen her türlü iş ve işlemler ORKÖY Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.          

Deyimler:    
                                                               

Madde 5 -

(Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                                  
Bu Yönetmelikte geçen;                                                     
a) Fon                         : 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesi uyarınca kurulan Fonu,                          
b) Orman içi köy             : Mülki sınırları içinde orman olması şartıyla evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından itibaren aralıksız olarak devam eden arazileri dört yönden ormanlarla çevrili köyleri,      
c) Ormana bitişik köy        : Mülki sınırları içinde orman olması şartıyla evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından itibaren aralıksız olarak devam eden arazileri herhangi bir yönde ormanlara bitişik olan  köyleri,                                         
d) Orman köyü                   : Orman içi veya ormana bitişik köyleri,          
e) Orman köylüsü          : Orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, sürekli olarak bu köylerde oturan halkı,                       
f) Kalkınma havzası        : Orman köylerinin kalkındırılması amacıyla hazırlanan plan ve projelerin kapsadığı il veya ilçe bazındaki alanı,                                
g) Kooperatif                  : Orman köylerinde oturan köylülerce, kendi aralarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatifini,
h) Kooperatif birliği          :
(g) bendinde tanımlanan kooperatiflerin kendi  aralarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurdukları birlikleri,                       
i) ORKÖY                      : Orman ve köy ilişkilerini,                        
j) Kısa vadeli kredi           : İki yıla kadar süreyle verilen krediyi,           
k) Orta vadeli kredi      : İki yıldan yedi yıla kadar (yedinci yıl dahil) süreyle verilen krediyi,                          
l) Uzun vadeli kredi      : Yedi yıldan onbeş yıla kadar (onbeşinci yıl dahil)süreyle verilen krediyi,                          
m) İdare                  : Orman Bakanlığını, ORKÖY Genel Müdürlüğünü, Bakanlık Bölge Müdürlüğünü, ORKÖY başmühendisliğini,ORKÖY mühendisliğini,                             
n) Bakan               : Orman Bakanını,                                   
o) Bakanlık            : Orman Bakanlığını,                                 
p) Genel Müdürlük : ORKÖY Genel Müdürlüğünü,                          
r) Bölge Müdürlüğü: Bakanlık bölge müdürlüğünü,                       
s) Başmühendislik  : ORKÖY başmühendisliğini,                          
t) Mühendislik         : ORKÖY mühendisliğini, 
ifade eder.                                                                   

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi