Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow mevzuat arrow ÇobDer Burs Yönetmeliği
ÇobDer Burs Yönetmelipi

ÇOBANDAĞI KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

(ÇOBDER) BURS YÖNETMELİĞİ

1.       AMAÇ
Bu Yönetmenlik Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme derneğine kayıtlı olup yüksek öğrenimde okuyan üyelerine veya üyelerin öğrencilerine, bütçe imkanları ve yönetmenlik esasları dahilinde burs vermeyi amaçlar. 

2.
      
BURSA ADAY OLABİLME KOŞULLARI
 
 1. Burs almaya gereksinimi olması
 2. Yüksek öğreniminde başarılı olması
 3. Eğitim-Öğretim dışında ücretle her hangi bir işe zaman harcamaması
 4. Velisi veya kendisi üye ise derneğe aidatını düzenli ödüyor olması, üye değilse bir yıllık aidatını ödeyerek üye olması
 5. Başvuru formunu veli ile öğrencinin birlikte imzalamış olması
 3.       BURS TUTARI, BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, VE YÖNTEMİ 
 1. Burs Değerlendirme ve Yürütme Komitesi burs verilecek öğrenci sayısını ve tutarını öneri halinde yönetim kurulu kararına sunar.
 2. Burs tutarı her ayın on beşinde öğrencinin bankadaki hesabına yatırılır.
 3. Burs aldığı öğrenim yılı sonunda öğrenci derneğe, ders notlarını (Dersler yıllık ise yıllık, eğer dersler dönemlik ise yarı yıllık) ve senelik akademik ortalamalarını okudukları kurumlardan öğrenim döneminin sona ermesinden en geç 1 ay içerisinde onaylı belge göndermek zorundadırlar.
 4. Her öğrenim dönemi sonunda başarısız olan öğrencilerden aldıkları burs kesilir.
 5. Derneğe verdikleri başvuru formunda yanlış veya yalan beyanda bulunanların bursu kesilir ve üyelikten (üye velisi ise velisi kendisi ise kendisi) çıkarılır.
 6. Lisans öğrenimini tamamlayanların bursları öğrenim sonunda kesilir.
 7. Bursun ödeme süresi her eğitim-öğretim yılı için 8 aydır.
 4.       BAŞVURU 
Her yıl Ekim ayının 15’ine kadar öğrenci başvuru formunu (EK:1) eksiksiz doldurarak dernek başkanlığına verir. Baş vurular her yıl yeniden yapılır. 

5.
      
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Yönetim kurulu, üyeler arasından 4 (dört) yönetim kurulundan da 1 (bir) olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşan “Burs Değerlendirme ve Yürütme Komitesi” oluşturur. Komitenin başkanı yönetim kurulundan seçilen kişidir. Komite yapılan başvuruları bu yönetmenlik hükümlerine göre değerlendirerek, değerlendirme formunu (Ek:2) doldurur. Değerlendirme sonunda en yüksek puan alan öğrenciden başlayarak puanlama sırasına göre burs verilecek öğrencilerin sırasını tespit eder, belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu araştırır. Sonuçları karar tutanağı ve sıralama listesini  (Ek:3) ile dernek yönetimine sunar. Yönetim Kurulu eldeki burs sayısına göre alacaklara tebligatla banka hesap numaralarını ister. Ve bursların verilişini ve işleyişini takip eder.           

6.
      
PUANLAMA ESASLARI
 
 1. Okul Başarı Durumuna Göre
a.       Bir önceki sınıfı doğrudan geçenler…………………………… 10 Puan
b.     Bir önceki sınıfı bütünleme ile geçenler………………………… 5 Puan
c.       Üniversiteyi ilk yıl kazananlar……………………………………   5 Puan 
 1. Ailenin Ekonomik Durumuna göre
a.       Kirada oturanlar……………………………………………………   5 Puan
b.      Hiç geliri olmayanlar……………………………………………     10 Puan      
c.       Kendinden Başka bir kardeşi için………………………………   5 Puan
d.      Kendinden Başka iki kardeşi için………………………………    5 Puan
e.       Kendinden Başka üç kardeşi için………………………………    5 Puan
f.        Ailede yıllık kişi başına düşen gelir asgari ücretin altında
ise ............................................................................               10 Puan
g.      Ailede yıllık kişi başına düşen gelir asgari ücretin iki
katına kadar ise….......................................................................5 Puan
h.      Başka bir kişi ve kurumdan burs almıyor ise…………………… 5 Puan
i.        Babası veya annesinden biri ölü yada ayrı olanlar……………   5 Puan
 1. Velinin Köyle Olan İlişkileri
a.       Kuruluşundan beri derneğe üye olup ta derneğe hiç borcu
bulunmayanlar…........................................................................15 Puan

 1. Diğer
a.       Öğrenci veya velisi engelli ise…………………………………   10 Puan  

TOPLAM………………………………………………… 100 Puan
    

7.
      
BURS GELİRLERİ
Burs gelirleri gönüllü kişilerden bağış yolu ile ve dernek gelirlerinden oluşturulacak fonlardan sağlanır. 

8.
      
YÜRÜRLÜLÜK
Bu yönetmenlik hükümleri Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme (ÇobDer) genel kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.                                                               

ÇOBDER

 

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi - - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi