Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow ÇobDer'in Çalışma Programı (2007-2008)
ÇobDer'in Çalışma Programı (2007-2008)

ÇOBDER GEÇİCİ YÖNETİM KURULUNUN OLAĞAN GENEL KURULA KADARKİ ÇALIŞMA PROGRAMI  

YAPILAN VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
A.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
  

TEMMUZ
1.Köyde yapılan ilk toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:
İlk etapta bir derneğin kurulması ve merkezinin de köyde olması fikri, köylülerimizin ezici çoğunluğu ile benimsendi. Köy adına yapılacak projeler,  temmuz ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurulda tartışılıp önceliği tespit edilecek. Kurucular kuruluna seçilecek üyeler belirlendi. Bundan böyle Kurucular Kurulu, köyümüzün iradesini temsil etmeye yetkili olduğu, diğer birimler ancak önerilerle katkı sağlayabilecekleri düşüncesi benimsendi. 

2. Kurucularla ikinci mini toplantıda
:
Muhtar Niyazi Kocadağ’ın endişeleri giderilerek Kurucular Kuruluna katılması sağlandı. Köy adına yapılacak projeler,  temmuz ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurulda tartışılıp önceliği tespit edilecek görüşü teyit edildi   

AĞUSTOS
3.Köyde yapılan ilk toplantıda aşağıdaki kararlar alındı: 
İlk etapta bir derneğin kurulması ve merkezinin de köyde olması fikri, köylülerimizin ezici çoğunluğu ile benimsendi. Köy adına yapılacak projeler,  temmuz ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurulda tartışılıp önceliği tespit edilecek. Kurucular kuruluna seçilecek üyeler belirlendi. Bundan böyle Kurucular Kurulu, köyümüzün iradesini temsil etmeye yetkili olduğu, diğer birimler ancak önerilerle katkı sağlayabilecekleri düşüncesi benimsendi. 

4. Kurucularla ikinci mini toplantıda
:
 
Muhtar Niyazi Kocadağ’ın endişeleri giderilerek Kurucular Kuruluna katılması sağlandı. Köy adına yapılacak projeler,  temmuz ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurulda tartışılıp önceliği tespit edilecek görüşü teyit edildi  

EYLÜL
5. Necati Kocadağ ve Hüseyin Polat,  Varto Emniyet Müdürü ile köy sorunlarını ve kurulacak dernek ile ilgili konuları görüştüler. Olumlu geçen görüşmede, Dernekler büro Şefi çağrılarak yanımızda dernek için her türlün yardımın yapılması konusun da kendisine talimat verildi.  

6.
Hüseyin Polat Varto Büro Şefi ile görüşerek birlikte tüzük üzerinde çalışılarak zorunlu düzeltmeler yapıldı, önerileri alındı.
  

7
. Kurucular Kurulu 10.09.2006 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlar aldı:
 
Tüm kurucular Geçici Yönetim Kuruluna seçilip başkanlığa: Bıra Kocadağ, İkinci başkanlığa: Hüseyin Polat, saymanlığa: Doğan Kocadağ ve Mehmet Ali Kocadağ Nazım Kocadağ, Ahmet Tekgül, Mehmet Barış, Yusuf Çalış, Hasan Kocadağ asil üyeliğe seçilmişlerdir. Tüzük üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır. Derneğin kuruluş başvuruşunun Şubat 08.02.2007 tarihinde yapılması uygun görülmüştür. Kurucular Kurulu, görüş alış-verişinden sonra derneğe ait bir resmi site için ön çalışma yapma kararına varılmıştır. Çünkü: Faaliyet alanı, kültürel ve siyasal olan Gestemerde.com sitesi yanında ; faaliyet alanı yalnız derneğin etkinlikleri olan bir site, tüm köylülerimizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğine  inanıyoruz. Bu çalışmaları yapmakla görevlendirilen Hüseyin Polat ,hazırladığı raporunu mayıs toplantısında ÇOBDER Geçici Yönetimi’ne sunacak. ÇOBDER Geçici Yönetimi’nde son şeklini alan rapor, Temmuz ayında yapılacak olan ÇOBDER Olağan Genel Kurulu’na sunulacaktır. Genel Kurul dernek adına resmi bir sitenin kurulup kurulamayacağına karar verecektir.  

EKİM
8. Derneğin kuruluş başvurusu için:  
Tüzük, köyde ki toplantılarda alınan kararlar , arkadaşlarımızın tüzük ile ilgili düşünceleri ve Varto Dernekler Büro Şefliği’nin önerileri de dikkate alarak yeniden yazıldı ve geçici yönetimin imzasına açıldı.
 Dernek Kuruluş Bildirimi hazırlanarak geçici yönetimin imzasına açıldı. Tebligatları teslim alacakların listesi yapılıp geçici yönetimin imzasına açıldı.Müracaat için tüm evraklar hazır duruma getirildi. 

B. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

KASIM
10. Derneğin Logo çalışması ve yönetmenlikler ile ilgili etkinlikler: 
Grafiker logo tasarımcısına derneğin logo örnekleri çizdirilecek (bu çalışmalar başladı) ve bu ay sonun da çalışmalar bitmiş olacak. 

Tüzüğümüzün 2. maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmak üzere “Çobandağı Köyü Kalkındırma Ve Güzelleştirme Derneği Burs Yönetmenliği”nin hazırlanması.
  

Tüzüğümüzün 25. maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmak üzere “Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Yardımlaşma Sandığı Yönetmenliği”nin hazırlanması.
 

Her iki yönetmenlik 20 Kasım 2006 tarihinde Gestemerde.com site yönetimine yayınlamak üzere gönderilmesi.
  

30 Kasım 2006 tarihine kadar, yönetmenlikler ile ilgili düşünceler alınacak.
 Köyde, oluşan içme suyu sorununu gidermek için, bahçe sulamada kullanılan dışarıdaki çeşmelerinin kapatılması,  

Koyunların ortak çeşmelerde sulanması, gerekli faaliyetin yapılması
 

ARALIK
Derneğin Logo örnek tasarımları 15 Aralık 2006 tarihinde Gestemerde.com site yönetimine yayınlamak üzere gönderilmesi. 

Site yönetiminden, bu tasarımlardan hangisini seçeceğimiz konusunda bir anket düzenlemesi istenecek.
 

Anket 31 Aralık 2006 tarihinde sonuçlandırılması.
 

Anket sonucunda hangi tasarım örneği benimsenmişse o örnek Hüseyin Polat’a bildirilmesi.
 

Burs ve Yardım Sandığı Yönetmenliğe gelebilecek düşünceler doğrultusunca imkanlar ölçüsünde yeniden düzenlenerek son şekli verilmesi.
 

Yönetmenliklerin son şekli 3 Aralık 2006 tarihinde, Gestemerde.com site yönetimine yayınlamak üzere gönderilmesi
  

OCAK
11. Dernek mührünü ve kaşesi yapımı ve demirbaşların alımı: 
Dernek mührünü ve kaşesi Hüseyin Polat tarafından yaptırılması. 

Yönetim Kurulu Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, İşletme Hesap Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri Hüseyin Polat tarafından alınması.
 

Tüm bunlar 15 Ocak 2007 tarihine kadar Hüseyin Polat tarafından sonuçlandırılarak 16 Ocak 2007 tarihinde Bıra Kocadağ’a kargo veya otobüsle gönderilmesi.
 

Üye başvuru formunun hazırlanması.
 

ŞUBAT
12. Varto Dernekler Büro Şefliğine müracaatın yapılması: 
Tüm evraklar gözden geçirilerek baş vuru dosyası hazırlanacak.Dosya içinde: 

·
        
Her sayfası kuruyucular tarafından imzalı dört adet tüzük.
 

·
        
Dört adet Dernek Kuruluş Bildirimi (kuruyucular imzalı).
 

·
        
İki adet resmi tebligat alan kişilerin listesi.
 

·
        
Kuruyucuların kimlik fotokopileri.
 

·
        
Kuruyucuların sabıka kaydıyla ilgili savcılıktan aldığı yazı.
 

·
        
Varto Kaymakamlığı Dernekler Büro Şefliğine dosyanın verilmesi.
 

·
        
Varto dernekler büro şefliğinden CobDer’in faaliyette olduğuna dair yazının alınması.
 

·
        
CobDer geçici yönetim kurulu, ilk toplantısını yapacak. Toplantıda muhtemelen konuşulacaklar:
  

·
        
Hazırlanan üye başvuru formunun onaylanması ve  Gestemerde.com site yönetimine yayınlamak üzere gönderilmesi kararının alınması , isteyenin bu form aracığıyla CobDer’e üye olabileceği duyurusunun site yönetimince yapılmasının istenmesi. 
 

·
        
CobDer adına Varto ziraat bankasında bir hesap açılması için kararının alınması.
 

·
        
Cobandağı köylülerine bu hesap numarasının site ve diğer iletişim aracıyla bildirilmesi.
 

·
        
Derneğe üye kayıtlarının yapılması için yönetim arasında görev bölümünün yapılması ve ayrıca bu konuda görevlendirilecek köylülerin belirlenmesi hususunda kararın alınması.
 

·
        
Dernek yönetimi tarafında tutulacak defterlerle ilgili kararın alınması.
 

·
        
Dernek logosu ve mührün yapımı ile ilgili kararın alınması. 
 

·
        
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”nın (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta)  matbaaya bastırılması için kararın alınması. 
 

·
        
Oluşturulacak Komisyonların tespiti.
 ÇOBDER Olağan Genel Kurulu’na katımın sağlanması için alınacak önlemlerin tespiti. 

MART
13. Metropollerde yaşayan köylülerimizin derneğe üye olma çalışmalarını olağan hızıyla devam ettirilmesi. 

14
.Derneğe üye olanların gerekli evraklara kaydının yapılması.
 

15
.  Genel kurulun yapılacağı tarih  ve gündemin belirlenmesi ve Gestemerde.com site yönetimine yayınlamak üzere gönderilmesi.
 

16
.”Orman Köylülerin Hakları”nı araştırmak üzere bir komisyonun oluşturulması ve ÇobDer’in olağan genel kuruluna sunulmak üzere bir raporun hazırlanması.
 

17
. “Mezarlık Cevre Düzenlenmesi Projesi” için fizibilite çalışması yapmak üzere bir komisyonun oluşturulması ve ÇobDer’in olağan genel kuruluna sunulmak üzere bir raporun hazırlanması.

18.  ÇOBDER’in Olağan Genel Kurulu’nda görüşülecek proje fikirlerinin tespiti.

NİSAN
19.”Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Program “ve “Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı” ile ilgili ÇobDer’in olağan genel kuruluna sunulmak üzere bir raporun hazırlamak için komisyon oluşturulması. 

·
        
Hibe programı yatırım konuları

·
        
Hibe tutarı / oranı

·         Hibe programı teminat durumu

·         Hibe programı kapsam içindeki iller

·         Hibe programına son başvuru tarihi
 

·         Başvuru Formu


 
MAYIS
20. Temmuz ayında yapılacak etkinliklerin tespiti. 

21
. Projeler, Burs ve Yardım Yönetmenliği, Çobandağı Köyünü tanıtan sunumların hazırlanması.

22.
ÇOBDER Geçici Yönetim Kurulun Toplanması
 

·
        
Çalışmaların genel değerlendirilmesi.
 

·
        
Köydeki gölün kıyısına (bataklık kısmına) koyunların geçişi için, yolun yapılması. Bununla koyunların daha kolay su içmeleri ve karşı (beja) tarafına geçişin yapılabilmesi hedeflenmektedir.
 

·
        
Derneğin resmi sitesi ile ilgili raporun, Hüseyin Polat tarafından ÇOBDER Geçici Yönetim Kuruluna sunması.
 

·
        
ÇOBDER Genel Kurulu’na katımın sağlanması için alınan önlemlerin değerlendirilmesi.
 

·
        
Davetiyelerin bastırılması
 

·
        
ÇOBDER Genel Kurulu için gerekli araç ve gereçlerin tespiti.
 

HAZİRAN

23.
Davetiyelerin dağıtılması.
 

24.
ÇOBDER Olağan Genel Kurulu için yerin düzenlenmesi.
  

25.
ÇOBDER Olağan Genel Kurulu, sükunet içinde ve düzenli geçmesi için ekip oluşturulması
 

26.
ÇOBDER Olağan Genel Kurulu toplantısının gün, saat ve yerini gerekli resmi kurumlara bildirilmesi
 

TEMMUZ
27. ÇOBDER Olağan Genel Kurulu ön  olan hazırlıkların gözden geçirilmesi 

28.
ÇOBDER Olağan Genel Kurulunun Yapılması
 

Not: Çalışma programına katkılarınızı ve kurulacak komisyonlardan hangisinde görev almak istediğinizi Gestemerde.com sitesi aracığı ile veya Hüseyin Polat’ın mail adresine lütfen bildirin.
 

ÇOBDER
 

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi