Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow Orman Köylülerin Hakları Raporu
Orman Köylülerin Hakları Raporu

Fon Yönetimi

Fon merkezde Genel Müdürlük, taşrada bölge müdürlüğü ve başmühendisliklerce

yönetilir.   
Kısa vadeli kredi İki,Orta vadeli kredi İki yıldan yedi yıla kadar (yedinci yıl dahil),uzun vadeli kredi ise yedi yıldan on beş yıla kadar (on beşinci yıl dahil) süreyle verilir.                            

Yapılacak yardımlar:                           
Karşılıksız, Ayni ve nakdi kredi yardımları (faizli veya faizsiz) olarak yapılır.                                                              

Karşılıksız yardımlara ait harcamalar:                                     

Orman köylülerinin ekonomik kalkınmasına katkısı bulunan veya kamu hizmeti

niteliği taşıyan projeli hizmet ve yatırımlar için Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde kontrollü ve kademeli olarak köy tüzel kişiliğine yardım yapılabilir.                                                                     

Ayni ve nakdi kredi yardımlarına ait harcamalar:                           

Orman köylülerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, odunun yakıt maddesi olarak

kullanılmasını azaltmak ve israfını önlemek, aynı zamanda ormanların korunmasını

sağlamak amacıyla;                                             

Dam örtüsü olarak;ahşap, toprak teneke ve bunun gibi çatı örtüsü kullanılan orman

bölgelerinde bu malzeme yerine geçmek üzere uygun görülenlere kiremit ve saç

gibi çeşitli dam örtülüğü malzemeye yalıtım malzemesi,                                                     
Odun yerine kullanılacak yakıt maddeleri (linyit kömürü, likit gaz, biyo gaz, vb.) ve

araçları, hizmet ve faaliyetlere ait konular, sosyal yardım niteliği taşıdığından  köylü

katkısı aranmaz. 

Ayrıca:                                                                  
 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesinde yer alan yapı sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ahşap malzeme hariç olmak üzere yapılacak her türlü konut ve yapı malzemesi,                                                                           

Ahşap tezgah kullanımını önlemek amacıyla madeni dokuma tezgahı ile gerekli malzeme ve ekipmanı ile ilgili konularda en az % 10 oranında köylü katkısı aranır


Tüm bu yardımlar, aynı olarak yapıldığı gibi zaruret görülen hallerde muhtaç köylülerefatura karşılığı kredi, nakdi olarak verilebilir. 

Yukarda ki hizmet ve faaliyetlere ait konular dışında;                                                                                            
 

Fenni arıcılık işletmeleri,                                              
 
Evcil, küçük ve büyük baş hayvancılık işletmeleri ile ahır hayvancılığını teşvik ve geliştirmek üzere yem bitkileri yetiştirilmesi,                        

Akarsu, göl, deniz ve tarla balıkçılığı işletmeleri,                     
 

Her türlü el ve ev sanatları ile küçük sanayi işletmeleri,                
 

Tabii ve kültür mantar üretim işletmeleri,                               
 

İpekböcekçiliği işletmeleri,                                             
 

Yayla, deniz, termal ve benzeri turizm işletmeleri,                      
 

Termal, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı ısınma ve seracılık

işletmeleri,                                                                           
 

Her türlü meyve, sebze üretimi ve değerlendirmesine ait işletmeleri,     
 

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme ve benzeri işletmelerine,             
 

Ormancılığın, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla küçük sanayi
tesisleri, orman, hayvan ve tarım ürünleri, el ve ev sanatları gibi ürünlerin  satın alınması, depolanması ve pazarlanması, tesis edindirme ve tesisin niteliğini değiştirme hizmetlerinin desteklenmesi ile diğer hizmet konularına ait     projelerde yer alan her türlü faaliyetler için muhtaç köylülere, kooperatiflere ve kooperatif birlikleri, için ayni ve nakdi kredi yardımları yapılır.

Bu kredilerde:
                              
Ziraat Bankasının o yıl hayvancılık kredilerine uyguladığı en düşük kredi faizinin yedide biri oranında faiz uygulanır.                                                                           

Köylülere Yapılacak Yardımlar                             

Şartlar:                                                                    

Kendisinin yazıyla istekte bulunması,                                   

Yardıma esas teşkil edecek konunun, plan ve projelerde önerilmiş olması, 
 

Aile reisi olması, o köyün nüfusuna kayıtlı ve o köyde en az bir yıldan beri oturmuş
olması,                                                                                                                                         
Yapılacak yardımı, bildirilen şartlara göre kullanma ve ödemeyi yükleneceğini kabullenmiş olması,                       

Muhtaç olması ve bunun belgelenmiş olması,                               
 

Özellikle merkez'i köylerde, bilgi-görgü mübadelesi ve eğitim kolaylıkları nedenleri
ile küçük sanayi, el ve ev sanatları konularında kredi alacakların, kapalı ve sağlık şartlarına uygun iş yerlerinin bulunması veya bu gibi iş yerlerini yaptırmayı kabullenmiş olmaları şarttır.


Konu ile ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışmakta olanlar tercih edilir. 
Yatırım dönemi ve ödemesiz devre:                                          

Orman köylülerine, kooperatif ve birliklerine yapılacak kredi yardımların
dan, projelerinde belirtilen yatırım dönemi ve ödemesiz devre içinde taksit     alınmaz.                                                                       


Başvurma:                                                                   

Kredi talebi aile reisi tarafından idareye yapılır. Bu talepler idarece incelenir.

Uygun olanlar için kredilendirmeye esas teşkil edecek belgeler başmühendislik veya mühendislikçe hazırlanır.


Borçlandırma:                                                               

Borçlandırma, aile reisi üzerine yapılır. Koca yoksa kadın aile reisidir.                                                                      

ÖNERİM:Köy muhtarının da içinde olan bir komisyon oluşturulsun. Komisyon
bölge müdürlüğü ve başmühendislikle görüşerek gerçekleşmesi mümkün
olan hizmet ve faaliyetlere ait konular tespit edilerek yeni seçilen yönetime
uygulaması için sunsun.
                                                                                                            Hüseyin POLAT 
 

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi