Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow Genel Kurul Tutanakları
Genel Kurul Tutanakları

ÇOBANDAĞI KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
II. OLAĞAN GENEL KURULU TUTANAĞI

 
( 03. 08. 2010 Tarihli Genel Kurulu ) 
 1. Çobandağı köyü kalkındırma ve güzelleştirme derneği 2. genel kurulu Çobandağı köyü ilkokulu salonunda toplandı. Hazirun cetvelindeki imzalar sayıldı, toplam 41 (kırk bir) Katılım yeterli görüldüğünde toplantı yapılması kararlaştırıldı.
 
 1. Dernek başkan yardımcısı Hüseyin Polat genel kurul çalışması için yeterli sayıda üyenin hazır bulunduğunu, söyledi. Katılanlara teşekkür etti. Kurul çalışmalarının başarılı olmasını diledi.
 
 1. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
 
 1. Divan başkanlığına köyde misafir olan Hüseyin Duman önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Divan katipliğine Türkan KOCADAĞ ÖKMEN ve Şanver SEFEROĞLU seçildiler.
 
 1. Divan başkanı Hüseyin Duman üyelere, gösterdikleri güven için teşekkür etti.   
 
 1. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve hesap raporları ile ilgili metinleri projeksiyon eşliğinde Dernek Başkan yardımcısı Hüseyin POLAT okudu. Yapılan çalışmaları detaylarıyla anlattı. Hesap raporlarını, gelir gider bilgilerini, banka hesaplarını etraflıca anlattı. Denetleme Kurulu raporunu, denetim kurulu başkanı Tekin KOCADAĞ okudu, açıkladı.
 
 1. Raporlar üzerine konuşmalar yapıldı, sorular soruldu. Üyelerin sorduğu soruları Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat cevapladı.
 
 1. Konuşma ve eleştirilerden sonra divan başkanı yönetim kurulu raporunu, denetim kurulu raporunu, hesap raporlarını kurul üyelerinin ibrasına sundu. Raporların tümü oy birliği ile ibra edildi.
 
 1. Taşınmaz alım ve satım yetkisinin yönetime verilmesi maddesi görüşmeye açıldı. Gündem maddesinin gerekçesini Hüseyin Polat açıkladı. “Dernek binası yapmak için arsa almak istiyoruz. Türlü yollar denedik ama başaramadık. Köyümüze bir ev yapmak için arsa gerekiyor. Bunun için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi gerekir.” dedi. Lehte konuşmalar yapıldı. Oylamaya sunuldu. Madde oy birliği ile kabul edildi.
 
 1. Projeler tartışmaya açıldı. Planlanan çalışmalar için başkan yardımcısı Hüseyin POLAT açıklamalarda bulundu. Üyeler de düşünceleri ve önerileriyle başkan yardımcısını desteklediler. Köy evi yapılması, hatıra ormanı oluşturulması, köy içi derelerin ıslahı için çalışmalarda bulunması tartışıldı. Üye Tekin KOCADAĞ söz aldı: “Bu çalışmalar muhtarlığın işi, derneğin değil. Aslında yapılacak çok iş var ve muhtarlık bu çalışmaları ciddiye almalı, resmi kurumlarla ilişki içinde yaptırılmalı.” dedi. Dernek Başkanı M. Ali KOCADAĞ: “Aynı zamanda köyün muhtarıyım. Dernekle birlikte çalışıyoruz.” dedi. Gerek başkan olarak, gerekse muhtar olarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hüseyin BARIŞ: “Hatıra ormanının Xırba’da yapılmasını istiyorum.” dedi. Madde oya sunuldu. Oy birliği ile yönetim kuruluna projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmaları yetkisi verildi.
 
 1. Tahmini bütçe raporunun görüşülmesine geçildi. Başkan yardımcısı Hüseyin POLAT, hazırlanan tahmini bütçesini projeksiyon eşliğinde anlattı. Tahmini bütçenin aşılması gereken bir hedef koyduğunu, bu hedef aşılırsa iyi olacağını, söyledi. Tahmini bütçe raporu da oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
 
 1. Dernek merkezine bağlı şubeler oluşturulması maddesinin görüşülmesine geçildi. Başkan yardımcısı Hüseyin Polat, maddenin gündeme konulması gerekçesini açıkladı, dernek tüzüğü ve programından alıntılar yaptı. Görüşe kimi üyelerce lehte ve aleyhte düşünceler söylendi. Bıra Kocadağ: “Şubeler açılırsa herkes kendine hizmet eder, köy diye bir şey kalmaz. Şube açılması doğru değil.” dedi. Madde oylamaya sunuldu, 8 (sekiz) kabul oyuna karşılık 33 (otuzüç) oyla reddedildi.
 
 1. Organ seçimleri: Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Başkan bir liste olup olmadığını sordu. Bir liste olmadığı görüldü. Üyeler içinde istekli olanların bir liste oluşturmasını istedi. On beş dakika ara verdi. Aradan sonra bir liste oluşturulduğu görüldü. Liste için oylama açık oylama ya da gizli oylama yapılacağını, bunu belirlemek için açık oylama yapılacağını açık oylama isteyenlerin ellerini kaldırmalarını istedi Oy birliği ile açık oylama yapılması kararlaştırıldı. Liste oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
 YÖNETİM KIURULU ASİL ÜYELERİ                 ALDIĞI OY

1.   M. ALİ KOCADAĞ                                                 41
2.   NAZIM KOCADAĞ                                                41
3.   AHMET TEKGÜL                                                   41
4.   ADNAN TEKGÜL                                                  41
5.   DOĞAN KOCADAĞ                                             41
6.   MEHMET BARIŞ                                                   41
7.   İMAM KOCADAĞ                                                  41
8.   RIZA KOCADAĞ                                                   41
9.   GARİP KOCADAĞ                                                41
10. ALİ KOCADAĞ                                                      41
11. HÜSEYİN BARIŞ                                                   41 

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
 1.       1. HÜSEYİN KOCADAĞ (HASAN OĞLU)          41
 2.       2. HASAN KOCADAĞ                                          41
 3.       3. HÜSEYİN DANIŞ                                                41
  YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1.   MEHMET BABAOĞLU                                         41
2.   İMAM TEKGÜL                                                      41
3.   ALİ ÇALIŞ                                                              41
4.   KEKİL KOCADAĞ                                                41
5.   YILDIZ KOCADAĞ                                                41
6.   UĞUR DANIŞ                                                        41
7.   KAMER DANIŞ                                                     41
8.   HAYDAR TEKGÜL                                               41
9.   HÜSEYİN TEKGÜL                                               41
10. CELAL KOCADAĞ                                              41
11. GERÇEK BABAOĞLU                                        41 

 
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ
 1.       
 2.       1. METİN ÇALIŞ                                                    41
 3.       2. HULKİ ÇALIŞ                                                     41
 4.       3. LÜTFÜ KOCADAĞ                                           41
 Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Üye Rıza KOCADAĞ söz aldı. İki önerim var.” dedi. Önerilerini şöyle açıkladı. 
 1. Yönetim kurulu üyelerinin 11 (onbir)den yediye düşürülmesi maddesinin bir sonraki genel kurula gündem maddesi olarak sunulmasını,
 
 1. Köyün eski adının geri alınması, Çobandağı isminin GESTEMERDE olarak değiştirilmesi için çalışılmasını istiyorum. dedi.
 
 1. Öneriler gündeme alınmadı, ancak görüşlerin tutanağa geçirilmesi uygun görüldü.
 
 1. Başka söz alan olmayınca başkan yeni yönetime başarılar dileyerek kurul çalışmalarını sonlandırdı.
   Hüseyin DUMAN                Türkan KOCADAĞ ÖKMEN         Şanver SEFEROĞLU  Başkan                                              Üye                                                 Üye .......................................................................................................................................


ÇOBANDAĞI  KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİİLK GENEL KURULU TUTANAĞI  

Geçici yönetim kurulu ikinci başkanı Hüseyin POLAT :
“Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği İlk Genel Kurulunu açıyorum. Hazirundan anlaşıldığı kadarıyla toplantı yeter sayısı fazlasıyla mevcuttur. İlginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Ve bu durum tutanakla tespit edildi. 

Saygı duruşu yapıldı ve  istiklal marşı okundu.
 

Toplantı divanı seçimine geçildi. 

“Hüseyin Polat
: “Lütfen toplantı divanı için teklifi olanların tekliflerini vermelerini bekliyorum. Kongrenin derneğimiz ve üyelerimiz için hayırlı uğurlu geçmesini temenni ediyorum”, dedi.

Toplantı divanı için Ali Kocadağ tarafından verilen önerge, oybirliği ile genel kurul tarafından kabul edildi. Bu önerge ile, divan başkanlığına Hüseyin Polat (Bektaş oğlu), divan başkanı vekilliğine Hüseyin Barış, katip üyeliğe Eren ve Seval Kocadağ seçildi.
 

Divan heyeti yerini aldı. Divan başkanı, teşekkür konuşmasını yaptıktan sonra müzakereleri başlattı. Divan başkanı Hüseyin Polat gündem değişikliği konusunda bir önerge olmayınca görüşmelere geçti.
 

Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Geçici Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesap raporları Hüseyin Polat tarafından okundu. Derneğin faaliyetleri, üye kayıtları ve hesap raporu hakkında, genel kurula detaylı bilgi verdi.
 

Derneğin faaliyet ve hesap raporları üzerinde yapılacak görüşmelere geçildi.
 

Hüseyin Barış
:
“Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Geçici Yönetiminin bu güne kadar ki çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettiğini” belirtti. 

Divan Başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunulan faaliyet ve hesap raporu, oy birliği ile kabul edildi.
 

Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Geçici Yönetimi oy birliği ile genel kurul tarafından ibra ( aklanma ) edildi.
 

Yeni seçilecek yönetim kuruluna; taşınmaz mal alım-satım yetkisi, oy birliği ile genel kurul tarafından verildi.
 

Yardım Sandığı ve Burs Yönetmenliği görüşmeleri: 
 

Hüseyin Polat yardım sandığı yönetmenliği hakkında genel kurula geniş bilgi verdi.
Yardım sandığı yönetmenliğinin kabulü halinde oluşacak fonlar üzerinde durdu. 

Bıra Kocadağ:
“ Yardım sandığı yönetmenliği kabulü ve sandığın kurulması ile ilgili kararı bir sonraki genel kurulda görüşmek üzere erteleyelim”, dedi. 

Nazım Kocadağ:
“ Yeni kurulmuş bir dernek olduğumuzu belirttikten sonra, Bıra’nın görüşlerine katıldığını”, belirtti. 

Hüseyin Barış:
“Yardım sandığı yönetmenliği kabul edip, sandığı kuralım”, dedi. 

Garip Kocadağ:
“Sosyal fon oluşturulsun. Fakat yardım sandığı kurulma işini bir sonraki genel kurula bırakalım”, dedi. 

Hekim Çalış:
“Yardım sandığı yönetmenliği derneğimiz için çok önemlidir. Buna ihtiyaç duyan bir çok üyemiz olacak. Yönetmenliği kabul edelim. 

Adnan Tekgül:
“Yardım sandığı bir an önce kurulsun”,dedi. 

Rahşan Zorlu:
“Yardım sandığından üye olmayanlarda yararlansın”, dedi.Görüşmelerden sonra divan başkanlığına iki sözlü önerge sunuldu. 

1. Önerge: Yardım Sandığı Yönetmenliği kabulü ve kurulma kararını, bir sonraki genel kurulda görüşmek üzere erteleyelim.
 

2.Önerge: Genel kurul yönetmenliği kabul etsin. Sandığı da yeni yönetim uygun gördüğü bir zamanda kursun.
 

Divan başkanı:
“ Önergelerle ilgili yeterli açıklamalar yapıldığından, “Yardım Sandığı Yönetmenliği kabulü ve kurulma kararını, bir sonraki genel kurulda görüşmek üzere erteleyelim” önergesini oylarınıza sunuyorum”, dedi. Önerge oy çokluğu ile genel kurul tarafından kabul edildi;  

“Genel kurul yönetmenliği kabul etsin. Sandığı da yeni yönetim uygun gördüğü bir zamanda kursun “önergesi ise genel kurul tarafından kabul edilmedi.
 Burs Yönetmenliği görüşmeleri:

Hüseyin Polat Burs Yönetmenliği hakkında genel kurula geniş bilgi verdi. Özellikle puanlama kriterleri üzerinde durdu.
 

Mehmet Kocadağ
:“Burs yönetmenliği köyün önceliklerinden sonra ele alınsın” 

Hekim Çalış:
“Burs yönetmenliği kabul edilmeli. Dernekten burs alan öğrencilerin, iş hayatına atıldıktan sonra, üniversite öğrencisi olan üyelerimizden en az birisini okutsun”, dedi. 

Adnan Tekgül:
“Burs sırf üniversite öğrencilerine değil de, orta ve ilköğretim öğrencilerine de verilsin”. 

Görüşmelerden sonra divan başkanı tarafından genel kurul oyuna sunulan burs yönetmenliği, oy birliği ile genel kurul tarafından kabul edildi.
 Projelerin ( içme suyu, Köy içi çevre düzenlemesi, köy evi, ağaçlandırma ) görüşmelerine geçildi. 

İçme Suyu
Hüseyin Polat:“Projenin önemi ve maliyetiyle ilgili edindiği verileri, genel kurula sundu.” 

İbrahim Kocadağ:
“İçme Suyu Projesi için köylüler ve üyelerimiz ayrıca bağış yapsın”. 

Doğan Kocadağ:
“İçme Suyu Projesi bir an önce gerçekleştirilmeli.” 

Nazım Kocadağ:
“Köy İhtiyar heyeti olarak dernekle birlikte devletten yardım istediğimizde, devletin katkısını sağlayabileceğimize inanıyorum” , dedi. 

İçme Suyu Projesinin gerçekleşmesi için, yeni yönetimin gecikmeden çalışmalara başlamasını genel kurul, oy birliği ile kabul etti.
 

Köy içi çevre düzenlemesi
Hüseyin Polat:“köy içi arkların betonla yeniden onarılması gerektiğini, ayrıca Oğlakçı Köprüsünün yeniden ele alınmasını”, söyledi. 

Oğlakçı Muhtarı:
“Yapılacak işlerle ilgili köy muhtarlarının ve köylülerin dayanışma içerisinde olması gerekirler”, dedi. 

Garip Kocadağ:
“Bütün köylülerin çöplerini kendilerinin imha etmeleri gerektiğini”, söyledi. Bıra Kocadağ:“Köylüler çöp konusunda daha duyarlı olmalı, her köylü kendi çöpünü imha etmeli.” 

Köy Evi
Hüseyin Polat:“İçinde muhtarlık, dernek merkezi, misafirhanesi, çok amaçlı salonu ve cenaze yıkama yeri olan Köy Evine ihtiyaç olduğu, yeni yönetimin köy evini yapması gerektiğini”, belirtti. 

Ağaçlandırma
Hüseyin Barış:“Köyü ağaçlandırırken, meyve ağırlıklı yapılması” gerekliliği üzerinde durdu. “Ayrıca dernek ekim konusunda öncelik yapsın”, dedi. Köy içi çevre düzenlemesi, köy evi ve Ağaçlandırmanın yeni yönetimin gerçekleştirilmesi için genel kurul oy birliği ile kabul etti ve yeni yönetimin bu projeleri gerçekleştirmesi için oy birliği ile karar verdi. 

Orman köylülerin hakları
konusunda, Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Geçici Yönetiminin hazırlattığı rapor üyelere dağıtıldı. Rapor hakkında Hüseyin Polat, genel kurula detaylı bilgi verdi. 

Divan başkanı tarafından genel kurula sunulan rapor, oy birliği ile kabul edildi.
Ayrıca genel kurul konu ile ilgili yeni yönetimin derhal çalışma başlatması için, oy birliğince karar aldı.           

Web Sitesi
ile ilgili Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği GeçiciYönetimin Hüseyin Polat’a hazırlattığı rapor üyelere dağıtıldı. Rapor HüseyinPolat tarafından okundu ve rapor hakkında genel kurula bilgi verdi. 

Garip Kocadağ:
“Dernek adıyla bir web sitesi kurulmalı” 

Rahşan Zorlu:
“Var olan site yönetimi ile iletişime geçip, yeniden yapılanmalı”Görüşmeler sonunda divan başkanlığına sözlü iki önerge sunuldu. 

1.Önerge: Yeni yönetim, e-dernek projesi hakkında daha detaylı bilgi topladıktan sonra, dernek adına bir web sitesinin kurulması konusunda kararını versin.

2.Önerge: Mevcut site ile ortak bir yönetim oluşturulsun.
 Divan başkanı önergelerle ilgili yeterli açıklama yapıldığını belirterek oylamaya geçti.

1.Önerge, (Yeni yönetim, e-dernek projesi hakkında daha detaylı bilgi topladıktan sonra, dernek adına bir web sitesinin kurulması konusunda kararını versin) oy çokluğu ile genel kurulca kabul edildi.
 

2.Önerge, (Mevcut site ile ortak bir yönetim oluşturulsun) genel kurulca kabul edilmedi.
 

Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Geçici Yönetiminin hazırladığı tahmini bütçe Hüseyin Polat tarafından okundu ve üyelere dağıtıldı. Bütçe üzerine olumlu ve olumsuz yönde söz hakkı alan olmayınca divan başkanı tahmini bütçeyi genel kurul oyuna sundu. Genel kurul tahmini bütçeyi oybirliği ile kabul etti.
 

Divan başkanı organların seçimine geçeceğini genel kurula ilan etti. Oylamanın gizli yapılacağını belirttikten sonra, oy pusulaların atılacağı sandığın boş olduğunu genel kurul üyelerine gösterdi. Seçime tek liste ile gidildi. Divan başkanı üye listelerinden ad okuyarak oy verme işlemini başlattı. Oy verme işlemi bitince, üye listelerinden oy verenlerin imzaları sayıldı. 40(kırk) imza olduğu divan başkanınca ilan edildi. 
 

Sandık açıldı. Sandıktan çıkan geçerli zarf adedinin 40 (kırk),geçersiz zarfın olmadığı, zarflardan çıkan geçerli oy pusularının 40 (kırk) adet olduğu, geçersiz oy pusulasının olmadığı divan heyetince tespit edildiği, Divan başkanı tarafından genel kurula ilan edildi.
 Ayrıca Divan başkanı Mehmet Ali Kocadağ’ın içinde bulunduğu listenin 40 (kırk) oyla yeni yönetime seçildiklerini ilan etti ve hepimize hayırlı olsun dedi.

Sözü Mehmet Ali Kocadağ’a verdi.
 Mehmet Ali Kocadağ, yeni yönetim adına genel kurula teşekkür etti. Görevlerini layıkıyla yapacaklarını, üyelerin kendilerine olan güvenlerini sarsacak hiçbir davranışta bulunmayacaklarını belirtti. “Hepimize hayırlı olsun”,dedi. 

Divan başkanı, iyi dilek ve temennilerinde bulunarak oturumu kapattı.
  
  

Hüseyin POLAT                                                                 Hüseyin BARIŞ
    
Divan Başkanı                                                             Divan Başkanı Vekili
      

Eren KOCADAĞ                                                            Seval KOCADAĞ
Katip Üye                                                                                 Katip Üye 
 

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi - - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi